HOME Harlekijntje

1 Het verhaal van Harlekijntje
verhaal rond circus en Harlekijntje

vertelling met muziek (van Benny Vreden)
Hent van der Horst & Heleen van Praag

"Elementa" Vermande Zonen Onderwijs BV IJmuiden 6802 386

eind jaren '70?