HOME Lotje

1 Lotje
Een kindermusical naar de gelijknamige boeken van Jaap ter Haar

Liedjes op tekst van Jaap ter Haar en met muziek van Theo de Vos
Dick Doorn (Oom Nijltje), Piet Ekel (Lorre), 'Luwiena' (Lotje) en het kindermusicalkoor o.l.v. Henk van de Velde

RING
  1968
Picture Disc
Foto's: Frits Gerritsen2 Kant A

3 Kant B

30 cm LP Picture Disc / 33 rpm
_________________________________________

INFO Lotje Persbericht
Met dank aan Rinus Blijleven


"(Persconferentie d.d. 21 november 1968 ter gelegenheid van het verschijnen van de Lotje Kindermusical op de full-colour grammofoonplaat, die hiermede op de Nederlandse consumenten-markt wordt geïntroduceerd.)

Op initiatief van Ring Productions heeft Jaap ter Haar van zijn bekende kinderboeken "Lotje in de dierentuin" (ook verschenen in Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Frankrijk) een kindermusical geschreven. De muziek hiervoor is gecomponeerd door Theo de Vos.

Uitgangspunt is geweest een musical te realiseren, waarbij kinderen niet alleen hun fantasie volop kunnen inschakelen, maar ook gevoelsmatig betrokken zullen worden. Daarom is met muziek en tekst vooral getracht "sfeer" op hen over te brengen. Tevens heeft als doel vooropgestaan jonge kinderen in deze musical te confronteren met een eigentijds ritme, dat niet langer voor de tienergroep is gereserveerd.
Door afwisseling van verschillende ritmieken, die nog vrijwel niet in kinderprodukties voorkomen, wordt op een functionele wijze de sfeer van het verhaal muzikaal gevolgd en beeldend ondersteund. Met opzet is deze moderne aanpak gekozen, aangezien het kinderrepertoire op muziekgebied in de loop ter tijden zeer stabiel is gebleven. Nog steeds worden liedjes gezongen als het volstrekt onbegrijpelijke "oze wieze woze wieze walla kristalla".

Bij het tot stand komen van deze kleine-mensen-musical zijn geen heimelijke knipoogjes gegeven naar de grote mensen. Wellicht dat de opname daardoor zo'n ontwapenende charme voor volwassen bezit. Bij de produktie is er van uitgegaan, dat de creatieve spontaniteit zwaarder moest tellen dan het nastreven van een artistieke perfectie. Opmerkelijk is geweest, dat de communicatie tussen een bekend solist als Dick Doorn en het achtjarige solo-zangeresje, dat de rol van Lotje vertolkte, hierdoor geenszins werd verstoord. Integendeel! In de musical is te horen, dat de sprong naar het artistieke niveau van een professional voor een kind geen probleem hoeft te zijn, terwijl - althans in dit geval - de professional tegemoet kan komen aan de spontaniteit die kinderen bezitten.
Tevens is bij de opname van deze plaat opgevallen, de welhaast zonder moeite verkregen discipline van het kindermusicalkoor van Henk van de Velde, welke niet in de laatste plaats moet hebben bijgedragen aan het hoge peil waarop dit koor staat.

De nog jonge maatschappij Ring Productions, die deze musicalproduktie op LP's in "joint venture" met Van Dishoeck, Van Holkema & Warendorf NV en via het distributie-apparaat van platenmaatschappij NV Iramac, in de handel brengt, heeft voor de grammofoonplaten-persing gebruik gemaakt van het voor Europa unieke vierkleuren persprocédé.

De grammofoonplaat is aan beide zijden voorzien van schitterende kleuren illustraties, van de rand van de plaat tot aan het midden. Verder is het een gewone grammofoonplaat met dezelfde kwaliteit als de traditionele zwart-plaat. Op deze wijze wordt het mogelijk gemaakt muzikale produkties visueel te illustreren, zodat hier als het ware van een geheel nieuw medium sprake is.
Een nieuwe dimensie is aan het luisteren toegevoegd. Het ligt in de verwachting dat deze full-colourplaten niet alleen een plaats zullen krijgen op de pick-up, maar ook als decoratie het aanzien van kinderkamers zullen veranderen. Ze zullen weldra op een spijker aan de muur prijken om er te worden afgehaald als ze moeten worden gedraaid.

Deze Lotje kindermusical kleuren grammofoonplaten zullen vanaf 25 november a.s., dus nog voor de komende geschenkenperiode, voor fl. 18,90 in de platenhandel verkrijgbaar zijn."