HOME Uitgeverij Terra Nostra

Speel toneel met Flip van der Schalie en Nel van Deursen

Twee hoorspelen van Flip van der Schalie
1 In het Sprookjesbos
2 In het paleis van de keizer van China

Uitgegeven als onderdeel (samen met een boek en een uitkniptheater) van een set.

Gesproken door Flip van der Schalie en Nel van Deursen
Uitgeversmaatschappij Terra Nostra
Terraphone / Sonopresse

1963
Illustratie: Flip van der Schalie
_________________________________________

INFO Speeldoos De Grote Sprookjesparade
In 1963 verschijnen de eerste berichten over een op hand zijnde publicatie van een set/speeldoos van boek, (uitknip)theater en grammofoon-plaat. De teksten op het grammofoonplaatje waren door Flip van der Schalie geschreven. Van zijn hand was tevens de illustratie op het hoesje. Het boek dat tot deze set behoorde bevatte sprookjes van A.D. Hildebrand, samen met illustraties van Joop Geesink. Zie foto van de set hieronder.Echter: die berichten kwamen vooral in de media door een conflict tussen uitgeversmaatschappij Terra Nostra en Joop Geesink. Van de laatste waren namelijk illustraties gebruikt (in het boek en in de uitknip-poppenkast) waar hij niet meer achter stond. De illustraties dateerden uit 1944 en Joop Geesink had aangegeven niet meer achter deze uitingen te staan en wilde een (totaal)verbod van publicatie. (Zie hieronder het krantenbericht uit het Leidsch Dagblad van 28 augustus 1963 en helemaal rechtsonder (onder de recensie) een krantenbericht uit het Leidsch Dagblad van 21 augustus 1963).Een totaalverbod is er dus niet van gekomen. Het merkwaardige is nu dat in het boek geen datum van uitgifte is gekomen. Alleen bij de illustraties van Joop Geesink staat het jaartal 1944. Gezien de recensie (zie hiernaast) uit de Leeuwarder Courant van 11 januari 1964 weten we dus zeker dat het boek eind 1963 / begin 1964 gepubliceerd moet zijn.

INFO De grammofoonplaat van Flip van der Schalie
Hoewel men zou verwachten dat de verhalen op de single van A.D. Hildebrand zouden zijn, is dat niet het geval. Beide verhalen zijn geschreven door Flip van der Schalie. De link met de combinatie-doos komt doordat de verhalen op de grammofoonplaat gespeeld kunnen worden met de uitknip-poppen en het uitknip-theater. In de doos zat namelijk ook een tekstboekje van de twee hoorspelen, met daarbij aanwijzingen hoe de toneelstukjes gespeeld konden worden. Hieronder een afbeelding van het te knutselen theater en nog een afbeelding van de gesloten doos.