HOME Adrie van Oorschot

1 Nederlandse taal | A-B-C

Liedjes
Adrie van Oorschot met meisjeskoor Capriccio o.l.v. Co v.d. Heide Wijma

Imperial IH 519
  begin jaren '60?

beluister fragment  
_________________________________________
2 De avonturen van Liang Wang Tsjang Tsjeng
Liang is Jarig
Tekst: Adrie van Oorschot / Muziek: Harry de Groot

Muzikaal hoorspel  Gerard Heystee, Mieke van Oorschot, Lex Goudsmit en Rudi West
Teletoys TT 110
  begin jaren '60
Illustratie: Ger Sligte

beluister fragment  
_________________________________________
3 De avonturen van Liang Wang Tsjang Tsjeng
Liang en de wonderlampion
Tekst: Adrie van Oorschot / Muziek: Harry de Groot

Muzikaal hoorspel  Gerard Heystee, Mieke van Oorschot, Lex Goudsmit en Rudi West
Simbo SI 510
  begin jaren '60
Illustratie: Ger Sligte
_________________________________________
4 Orgelliedje (deel 1) | Orgelliedje (deel 2)

Liedjes
Adrie van Oorschot & Tante Hannie (Hannie Lips) met meisjeskoor Capriccio o.l.v. Co v.d. Heide Wijma

Imperial HI 1158
  begin jaren '60?
_________________________________________
5 Zes kleine bootjes
deel 1 en 2


Liedjes
Adrie van Oorschot, Tante Hannie met meisjeskoor Capriccio o.l.v. Co v.d. Heide Wijma

Imperial IH 521
  eind jaren '50
_________________________________________
6 Hoera ik ben jarig
Hoera ik ben jarig | Stoelendans

Liedjes met gesproken tekst
Tekst: Adrie van Oorschot / Muziek: Harry de Groot
Adrie van Oorschot, Mieke van Oorschot en Kinderkoor
Imperial IPE 5055
  eind jaren '50
_________________________________________