HOME Aristocats

1 De Aristocats
De Aristocats | Dat moet een kat van adel zijn

Verhaal en liedje
Piet Ekel (verhaal), Martine Bijl, Helen Shepherd, Henk van der Molen en Ger Smit (liedje)

Disneyland HLLP 349
  1970
_________________________________________
2 De Aristocats
Het verhaal | Poot voor poot | De Kat met de grote K | Niemand swingt zoals een Kat | Slotlied

Verhaal en liedjes
Bouke Poelstra (verhaal), Wieteke van Dort, Barbro Gulikers, Michiel Geelen, Louis Neefs, Willem Duyn, Sacco van der Made, Joan Remmelts, Maya Bouma, Bill van Dijk, en Harrie Geelen (liedjes)

Disneyland / Oberon F479 (ISBN 90 320 0706 8)
  1980

beluister verhaalfragment   

beluister liedfragment   
_________________________________________