HOME Bijbelse hoorspelen voor de jeugd

1 Adam en Eva
De schepping | De zondeval

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.100
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
2 Noach en de ark
De bouw van de ark | De zondvloed

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.101
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
3 Jacob de zoon van Izaäk
Izaäk zegent Jacob | Jacob diende zeven jaren

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.102
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
4 Het leven van Jozef
Jozef in Dotan | Jozef in Egypte

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.103
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
5 Mozes de Profeet
Het biezenkistje | Het brandende braambos

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.104
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
6 De uittocht uit Egypte
De tien plagen | De tocht door de rode zee

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.105
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
7 De muren van Jericho
Het beloofde land | De bazuinen schallen...

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.106
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
8 Simson de Sterke
Simson en de Filistijnen | De dood van Simson

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.107
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________
9 David en Goliath
Samuel zalft David | De reus geveld

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.108
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________ 10 Het Kerstverhaal
De Blijde Boodschap | De Wijzen uit het Oosten

Hoorspel
Onbekende acteurs

Artone DR 25.120
  begin jaren '60
Illustratie: Ducro
_________________________________________