HOME Broadcast Junior (uitgegeven door V&D)

1 Moederke alleen | Mijn lieveken open je deurken

Liedjes
Henriette Sala | Theo de Vries
Broadcast Junior V51
ca. 1930
_________________________________________
2 De Kabels los | Avondliedje

Liedjes
Henriette Sala | Theo de Vries
Broadcast Junior V55
ca. 1930
_________________________________________