HOME Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)

1 CJP
My Baby has gone to the schouwburg | Solution | Divergence

Klein (13 cm) flexiplaatje als ondersteuning voor promotie van het Cultureel Jongeren Paspoort. In de 'fold-out' zijn de adressen in Nederland te vinden waar het CJP aangeschaft kon worden. Met zo'n CJP konden jongeren (15 - 25 jaar) gereduceerd naar theater, museum & concert.
o.a. Han Bennink, Willem Breuker, Willem van Manen, Kees Klaver, Tom Barlage, Hans Waterman, Willem Ennes & Jan Piet den Tex

WIKOR (sonopresse SHO 1488 A 21)
  1972
Illustratie: Dick Bruna
_________________________________________

INFO De oorsprong van het CJP
Amsterdamse Jeugdraad, 1961: "Het is op zijn minst gewenst, voor de Amsterdamse jeugd het contact met het culturele leven te vergemakkelijken, zowel voor die jeugd, als voor het culturele leven. Immers: de jongelui van nu vormen het publiek voor de toekomst. De veel genoemde "drempelvrees" is in eerste instantie een angst voor het onbekende - en onbekend maakt onbemind - maar heeft bovendien vaak een financiële oorzaak, in die zin, dat zaken als schouwburg, concert of museum veelal een lage plaats op de behoefteschaal innemen en daarom niet zo snel tot het doen van uitgaven verleiden."

Deze uitspraak van de Amsterdamse Jeugdraad leidde in 1961 tot de totstandkoming van Stichting Cultureel Jongeren Paspoort. Na de 2e wereldoorlog maakte men zich in Amsterdam, net als in de rest van Nederland, ernstige zorgen over de 'verwilderding van de jeugd'. Door de komst van de massacultuur zou de kunst met een grote K in het gedrang komen. Volgens de Amsterdamse jeugdraad moest de jeugd "leren beseffen, dat het leven nog door iets anders gevuld kon worden, dan door een sigaret of door een goedkope film!" Dus werd in 1961 een kortingskaart, het CJP, in het leven geroepen die jongeren duidelijk moest maken dat cultuur een leuke en boeiende vorm van tijdsbesteding was. Vooral de 'arbeidersjongeren', de jongeren die geen kunst en cultuur van huis uit meekregen moesten dit weten. De kortingskaart die aan te schaffen was voor slechts fl 1,25, was aanvankelijk alleen bestemd voor jongeren in Amsterdam. In 1967 kreeg CJP landelijke dekking.