HOME Hervormde Jeugdraad 'Diskotheek' Instruktieplaatjes

1 Experimenteren met liederen bij jongerendiensten
Instruktieplaatje
1. Het lied van de lier aan de wilgen (Guillaume v.d. Graft / Willem Vogel)
2. Het ruw-houten kruis (G. Bennard / Piet Sybrandy)
3. Het zingende woord (J.C. de Bruine)
4. Psalm 95 (Louis van Dijk)


Liederen en verklarende tekst
Interscholair Aula-koor Amsterdam o.l.v. Jan Stulen m.m.v. het Louis van Dijk - Combo
Hervormde Jeugdraad-Discotheek (1) M.3 /9-63

1963

_________________________________________
2 Een programma van en over oude en nieuwe volksliederen

Instructie-plaatje
Wim ter Burg zingt met leerlingen van de christelijke kweekschool te Nijmegen
Hervormde Jeugdraad Discotheek (2) M3/12-63

1964

_________________________________________
4 Een klankbeeld over het nationaal-socialisme
De opnamen zijn afkomstig uit het geluidsarchief van het instituut voor geschiedenis der Rijks Universiteit te Utrecht

Instruktie-plaatje
Diverse geluidsfragmenten
Hervormde Jeugdraad Discotheek (4) M3/4-64

1964

_________________________________________
6 Het Hoorns Kamerkoor
Het Hoorns Kamerkoor zingt o.l.v. Willem Talsma nieuwe gezangen voor de N.H. Kerk
1. Wij komen in witte kleren
2. Verheug u, gij dochter van Sion
3. Lof zij god in de hoogste troon
4. Als koning opgetreden
5. Een landheer had met eigen hand
6. Gij die mijn liefste kleinood zijt


Instructie-plaatje
Het Hoorns Kamerkoor
Hervormde Jeugdraad Discotheek (6) M3/2-65

1965

_________________________________________
7 Laat je niet binden
Stemmenspelen naar aanleiding van Galaten 4:9-11

Instructie-plaatje
Muzikale medewerking van Rem Schuil, Dick Houbolt en Bart Fransen
Hervormde Jeugdraad Discotheek (7) M3/6-65

1965

_________________________________________
8 Liederen voor onderweg

1. Het lied van Mozes en Mirjam (Herman P. Romer)
2. Ten dage des heils (W. Barnard)
3. Psalm 98
Melodieen: Hans Kornac

4. Psalm 23 (Gabriel Smit)
5. Het lied van het woord (Anton B. Lam)
6. Een lied van Jeruzalem (W. Barnard)
Melodieen: Louis van Dijk

Instructie-plaatje
The Rivals o.l.v. Rob van Dijk m.m.v. het Trio Louis van Dijk
Hervormde Jeugdraad Discotheek (8) M3/9-65

1965

_________________________________________
9 De kerk van morgen
Een musical in zakformaat

Tekst: Karel Eijkman en Herman Romer
Muziek: Greet Stemvers en Gerard van den Dool

Presentatie: Gerard Cox, Donald de Marcas en Greet Stemvers.
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (9) M3/2-66

1966

_________________________________________
10 Ik reik niet verder dan mijn handen
Gedichten van jongeren

Instruktie-plaatje
Presentatie: Donald de Marcas, Lex Schoorel en Marjo Hamel. Cello: Frans Wytema
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (10) M3/4-66

1966

_________________________________________
11 Vijf tellen na nu / De afkomst-planeet
"Experimenten met de bandrecorder" en vervolgens "Het resultaat van kant A"

Instruktie-plaatje
Ideeën: Hugo van Rhijn met medewerking van de Mignon-Afdeling te Rotterdam
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (11) M3/9-66

1966

_________________________________________
12 Oorlog
Hoorspel- en klankbeeldwedstrijd over het thema oorlog

Instruktie-plaatje
1 - VCJC, afdeling Rijswijk J.B.
2 - C.J.A. (Kees) Vingerhoets, Haarlem & E.N. (Evert) Van der Wall, Haarlem
3 - Spelgroep Hervormde jeugdraad, Schiedam

Hervormde Jeugdraad Diskotheek (12) M3/1-67

1967


Op 19 juli 2022 kregen wij van Evert van der Wall - waarvoor onze hartelijke dank - de volgende herinnering:
"Onze AulaJeugdkapel in Haarlem-Zuid stuurde Kees Vingerhoets en mij naar een weekend voor Lekenspel in Driebergen (?) in de jaren '60. Toen we daar op een avond vertelden dat wij de geluidsband voor het kerstspel "Wij hebben zijn ster gezien" gemaakt hadden - van auteur Theo Vesseur - werden we door de leiding gestimuleerd om met een wedstrijd voor klankbeelden mee te doen. De tweede prijs was het resultaat. Helaas moest in de opnamestudio, met het oog op muziek- en auteursrechten, alles opnieuw worden opgenomen. Wat toen overbleef leek nauwelijks meer op ons product..."

_________________________________________
13 De Islam
Instruktieplaatje
Oproep tot gebed | Avondgebed (met de 1e en 112e soera van de koran) | Lied ter ere van Mohammed door Kinderen in Z-Afrika | Nog een lied ter ere van de profeet

Liederen en gebeden
diverse onbekende uitvoerenden
Hervormde Jeugdraad-Diskotheek (13) M3/8-67

1967

_________________________________________
14 Bewegen op muziek
Instruktieplaatje

Met medewerking van: Rita v.d. Scheer-v Dongen Torman, Marjo Hamel, Siem de Boer en een aantal leerlingen

Hervormde Jeugdraad-Diskotheek (14) M3/3-68

1967

_________________________________________
15 Een keer een
"Een spel voor zes stemmen" (over seks)

Instruktie-plaatje met tekst en regie van Hans Stenfert Kroese
1e bedrijf: de jongen met zijn vader
2e bedrijf: Het meisje en een vriendin
3e bedrijf: De ouders van het meisje
4e bedrijf: Het meisje en de jongen / slot

Hervormde Jeugdraad Diskotheek (15) M3/11-68

1968

Foto: W. J. Kraayenga / ontwerp Herman P. Romer
_________________________________________
16 Het oosten is rood
Taöistische tempeldienst voor een muziekgodje | Rituele muziek uit een boeddhistisch klooster | Opera: Generaal Soe Woe hoedt de schapen | De lange mars - Mao Tse-toeng (voordracht) | De lange mars - Mao Tse-toeng (gezongen) | Gezongen citaat uit het rode boekje (nr.1) | Gezongen citaat uit het rode boekje (nr.229) | Gezongen citaat uit het rode boekje (nr.390) | Loflied 'Geen schip kan varen zonder stuurman'

Zowel oude chinese muziek als muziek uit het communistische China van de jaren '60. Voorafgegaan door een korte nederlandstalige intro (spreker onbekend)
De Hervormde Jeugdraad in samenwerking met de doopsgezinde jeugdcentrale /
M.3 Diskotheek (16) M.3/8-69

1969

tekening hoes: Tsj'en Lei / ontwerp hoes: Herman P. Romer
_________________________________________
18 Besproken gesprek
flarden van een gesprek met kommunikatie stoornissen

Enkele jongeren (Monique, Willy, Ale en Peter) van het centrum "Carmel" in Amsterdam
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (18) M.3/2-72
1972

ontwerp hoes: Herman P. Romer
_________________________________________
19 Misdaad en Straf

Gedeelten uit een een radio-uitzending van het IKOR uit 1972 - over het funktioneren van straf - waarbij jeugdige delinkwenten waren geïnterviewd.
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (19) M3/1-73
1973

Illustratie: Cork (Cor Hoekstra) / ontwerp: Herman P. Romer
_________________________________________
20 Kleur bekennen in de Delta
De zeeuwse delta | Wie is toch die derde die lacht? Mosselvisser-smartlap | Kijk eens naar de lucht | Berta | Zorg dat het zo blijft

Flitsen uit een kabaret door de jongerenwerkgroep bisdom Breda
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (20) M3/9-73
1973

Illustratie: Pim Mürer / ontwerp: Herman P. Romer
_________________________________________
21 Toontje komt om zijn loontje
Een stemmenspel over werkende jongeren door Michiel de Visser

Instruktie-plaatje door toneelgroep Kema o.l.v. Mary Knipscheer
"Op 1 november 1969 trokken zo'n tienduizend werkende jongeren uit het hele land naar Den Haag voor een grote demonstratie. Ze namen het niet langer en stelden hun eisen. Al te lang waren ze al aan het lijntje gehouden. Het is nu 1974. Wat is er van de toen gedane beloften terechtgekomen?"
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (21) M3/3-74

1974

Foto: Reinier Gerritsen / ontwerp Herman P. Romer
_________________________________________
22 Ik kan hem luidkeels horen
Lied van de nabijheid | Lied tegen de bidderij | Van zien maar geen gezichten | Lied van de gewone man

Vier liederen van Herman Verbeek, getoonzet door Chris Fictoor - Uitvoerenden: Koor "huis de vier handen" (Groningen)
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (22) M.3/2-76
1976

Ontwerp hoes: Herman P. Romer
Illustratie: onbekend
_________________________________________
23 Kiezers van morgen
geef hans de kans, mijn hoop is joop, ik kies voor dries


Gedeelten uit een een TV-uitzending van de IKON uit 1976 - over politiek - waarbij Wim Neijman "praat met Anneke, Lukas, Eveline, Gerrit Jan en Tom over links en rechts in de politiek"
Hervormde Jeugdraad Diskotheek (23) M.3/4-77
1977

ontwerp Herman P. Romer
_________________________________________
24 Genesis

Grammofoonplaat met liederen over het begin van Genesis
"Najaar 1979 werd in Doesburg een project opgezet rond het begin van Genesis. Niet alleen de kerkelijke gemeente werd daarbij betrokken, maar ook velen daarbuiten deden mee. Het middelpunt van de aktiviteiten was de in de oorlog verwoeste, maar nu weer prachtig gerestaureerde Martinikerk, die hiervoor heel wat mogelijkheden bleek te bieden..... Ook werd aan dichters en musici gevraagd liederen te maken bij de Genesis-verhalen. Dat leverde een 12-tal verzen op, waarvan u er enkele op dit plaatje kunt beluisteren, vertolkt door de jeugdkantorij van de Martinikerk."

Hervormde Jeugdraad Diskotheek (24) M3/80-1
1980

ontwerp Herman P. Romer
_________________________________________
25 Prediker / Dagboek van een gek
door Henk van Ulsen


"We mogen blij zijn dat het boekje Prediker in de bijbel is opgenomen. Joden en christenen hebben het er moeilijk mee gehad. Was deze pessimist nog wel een gelovige? Toch heeft Qohelet, zoals hij in het hebreeuws wordt aangeduid, het gehaald. En gelukkig maar. Want zijn 'wijsheden' vormen niet alleen een prachtig stuk literatuur. Hij verwoordde in de 3e eeuw voor Christus wat velen van ons nu weer ervaren, namelijk dat ook voor wie in god gelooft het leven vol raadsels en ongerijmdheden is. Maar hoewel hij god niet kan doorgronden laat hij hem niet los. Door de prachtige vertaling van Pé Hawinkels en Pius Drijvers en de vertolking door Henk van Ulsen komt deze wijze uit lang vervlogen eeuwen wel heel dicht bij ons te staan.

Aangrijpend is eveneens van Ulsen's weergave van het "Dagboek van een gek", dat korte verhaal van de 19e eeuwse russische schrijver Nikolaj Gogol over een kleine ambtenaar die tot volslagen waanzin vervalt. Sinds jaren brengt hij het op de planken, nu reeds in een derde versie. Ook daarvan hoort u enkele fragmenten op dit plaatje."

Hervormde Jeugdraad Diskotheek (25) M3/81-2
1981

ontwerp Herman P. Romer / fotografie: Carel van Hees
_________________________________________

INFO
De Hervormde Jeugdraad Discotheek /
De M.3 Diskotheek


Reeks van grammofoonplaten ("instructie-plaatje") die werd uitgegeven samen met een "map met programma-materiaal" de zogenaamde M.3 map.

Thema-map en plaat werden gebruikt als onder-steuning bij het jongerenwerk. In eerste instantie was het De Hervormde Jeugdraad die dit materiaal uitgaf. Later kwamen ook in wisselende samenstellingen de Doopsgezinde jeugdcentrale en de Vrijzinnig christelijke jeugdcentrale daarbij.

Het eerste grammofoonplaatje dateert uit 1963 en de laatst bekende opname is uit 1981 (nr. 25).

Wie meer weet over de M.3 map en de grammofoonplaten-reeks nodig ik uit mij een e-mail hierover te sturen: minigroove.peter@gmail.com