HOME De Krekels   1 | 2
Diverse liedjes

1 Oude wijsjes door jonge meisjes
Zoek de zon op | Geen geld en toch geen zorgen | Sarie Marais | O Suzanna | Hij kan doen, hij kan laten | Schep vreugde | Des Zomers | O wat fijn | Daat gaat naar Den Bosch toe | Lore | In het bos, in het bos | 't Is meie | Falderi-faldera

Diverse liedjes
Meisjeskoor De Krekels o.l.v. Lo v.d. Werf

Fontana 494 306 EE
  midden jaren '60?
Illustratie: Cor van Velsen

beluister fragment  
_________________________________________
2 De paden op, de lanen in
Marsliedje | Meimorgen | Des Zomers | Daar ging een patertje | Dikkie | Hopsa heisasa | Een middagslaapje | Twee voerlui | Koppig | Wie gaat mee over zee | Een draaiersjongen | Een scheepje in de haven landt

Diverse liedjes
Meisjeskoor De Krekels o.l.v. Lo v.d. Werf

Fontana 494 300 EE
  midden jaren '60?
Illustratie: Cor van Velsen
_________________________________________
3 De paden op, de lanen in no.1
o.a. Hela gij bloempjes | Daar ging een patertje

Diverse liedjes
Meisjeskoor De Krekels o.l.v. Lo v.d. Werf
Fontana 271 400 EF
  1961
Illustratie: Cor van Velsen

Met dank aan Caspar Geertman voor de donatie van deze grammofoonplaat
_________________________________________
4 De paden op, de lanen in no.2

Diverse liedjes
Meisjeskoor De Krekels o.l.v. Lo v.d. Werf

Fontana 271 401 EF
  1961
Illustratie: Cor van Velsen
_________________________________________

INFO De Krekels
Dit kinderkoor was net als kinderkoor "De Merels" aan de VARA gelieerd. Lo v.d. Werf was de vaste dirigent van dit koor.