HOME Odeonette

1 Klaas Vaak | Koekoek, koekoek

Liedjes
Sopraan met pianobegeleiding
Odeonette DM4a / 4b
ca. 1925-1926
_________________________________________
2 Ons bootje | Sinterklaasje bonne bonne bonne | O kom er eens kijken

Liedjes
Solo sopraan
Odeonette DM14a / 14b
ca. 1925-1926
_________________________________________