HOME Regionaal

1 Kinderkoor Epen
In Moeder's schoenen | een, twee, drie, vier | Groen is groen

Liedjes
Kinderkoor Epen o.l.v. J.L.M. Meijer
CNR SK 179
  eind jaren '60
illustratie: onbekend
_________________________________________
2 Holter Liedjes
Negen tweestemmige Holter liedjes - 3 in de streektaal - 6 in het Nederlands
Sallandlied | Et zummer kump | Old en allene | Heidelied | De zuurberg | Het lied van Golida | Het lied van de rode rijder | Het lied van de zwanen | Coelodonta Antiquitatis

Liedjes
Dorpsschool Holten Zesde klas '70-'71 o.l.v. B.H. Brouwer
6802.326
  1971
_________________________________________
3 Ode aan Burgemeester Elkhuizen
Ode aan Burgemeester Elkhuizen | Karnavalslied: Kinder-boerderij

Liedjes
Kinderkoor St. Jan (Oosterhout N-Br) van Ria Evers o.l.v. Piet Ravestein
Monopole S 414
  midden jaren '70?
Foto: Disco van Bijnen
_________________________________________
4 Ik ben nait baang, as k Joe moar bie mie wait...
Psalmen en gezangen in de groningse taal
Psaalm 100 (Pries god) | Gezang 214 (Blief ie mit joen genoade) | Gezang 184 (de heer is mien herder)| Psaalm 42 (As een hind' ien dreuge streken) | Gezang 282 (Blief bie mie)

Psalmen en gezangen
De Boetendiekstertjes uit Roodeschool o.l.v. Wim Eppinga
EDM 1141
  begin jaren '70?
_________________________________________
5 Zeeuws Vlaams kinderkoor zingt
Zo maar even zijn | Gebed | Een meisje van Scheveningen | Koekoekslied | 'n Meisje loos | 'n Sneeuwwit vogeltje | Schoon boven alle schonen

Liedjes
Zeeuws Vlaams kinderkoor o.l.v. Broeder Leander
3025-26
  1975
_________________________________________
6 Knapenkoor "De Lentebloempjes" Margraten
20 jaar in concert

Liebe ist nicht nur ein wort | Do Lord | Onze vader | In de wereld van vandaag

Liedjes
De Lentebloempjes uit Margraten o.l.v. Guus Frissen
Limbo Records 5279
  begin jaren '80
_________________________________________
7 Ferskes en Forhalen
Acht Sinterklaesferskes

Oer waljende weagen | Sinterklaes op 't hynder | Sinterklaes syn hynder | Swarte Pyt | O, sjoch ris efkes | Siz jonges | Hark de wyn | Wy witte allegearre

ferskes
Het koar fan de skoalle fan Rinsumageast, u.l.f. de hear Frenkel, mei bigelieding fan it Kombo
6802 390 (Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje / Buro foar Taelbifoardering)
  1973
_________________________________________